Novi Pazar - Mainz

Novi Pazar-Mainz
60 Eur
Redovna međunarodna autobuska linija
polasci svake srede iz Novog Pazara i Mainza
Povratna karta do 10 dana
100 Eur
Redovna međunarodna autobuska linija
polasci svake srede iz Novog Pazara i Mainzaa
Povratna karta preko 10 dana
110 Eur
Redovna međunarodna autobuska linija
polasci svake srede iz Novog Pazara i Mainza

RELACIJA

CENA KARTE U
JEDNOM PRAVCU

CENA POV. KARTE
DO 10 DANA

CENA POV. KARTE
PREKO 10 DANA

Novi Pazar - Minhen *

60 Eur / 6300 Din

100 Eur / 10500 Din

110 Eur / 11600 Din

Raška - Štutgart *

75 Eur / 7900 Din

120 Eur / 13100 Din

130 Eur / 13700 Din

Kraljevo - Heibronn *

80 Eur / 8400 Din

130 Eur / 13700 Din

140 Eur / 14700 Din

Kragujevac - Mannheim *

85 Eur / 9000 Din

135 Eur / 14200 Din

145 Eur / 15200 Din

Kragujevac - Mainz

90 Eur / 9500 Din

140 Eur / 14700 Din

150 Eur / 15800 Din