Novi Pazar - Sarajevo

Novi Pazar-Sarajevo
1570
dinara
Redovna autobuska linija
saobraća svakog dana
Povratne karte sa povlasticom
1900
dinara
Redovna autobuska linija
saobraća svakog dana
Povratne karte
2200
dinara
Redovna autobuska linija
saobraća svakog dana
NOVI PAZAR
DUGA POLJANA
SJENICA
NOVA VAROŠ
BISTRICA
PRIBOJ
UVAC
SARAJEVO
NOVI PAZAR
150 Din

300 Din

550 Din

650 Din

750 Din

780 Din

1570 Din

 
DUGA POLJANA
150 Din

350 Din

400 Din

600 Din

630 Din

1470 Din

   
SJENICA
250 Din

300 Din

400 Din

400 Din

1360 Din

     
NOVA VAROŠ
100 Din

250 Din

250 Din

1050 Din

       
BISTRICA
150 Din

150 Din

950 Din

         
PRIBOJ
50 Din

840 Din

           
UVAC
840 Din

 

POVLASTICE

 

POVRATNE KARTE SA POVLASTICOM

 

POVRATNE KARTE

NOVI PAZAR - SARAJEVO: 1440 Din / 12 Eur NOVI PAZAR - SARAJEVO: 1900 Din / 18 Eur NOVI PAZAR - SARAJEVO: 2200 Din / 22 Eur
DUGA POLJANA - SARAJEVO: 1150 Din / 11 Eur DUGA POLJANA - SARAJEVO: 1780 Din / 17 Eur DUGA POLJANA - SARAJEVO: 2100 Din / 21 Eur
SJENICA - SARAJEVO: 1050 Din / 10 Eur SJENICA - SARAJEVO: 1680 Din / 16 Eur SJENICA - SARAJEVO: 2100 Din / 20 Eur
NOVA VAROŠ - SARAJEVO: 840 Din / 8 Eur NOVA VAROŠ - SARAJEVO: 1260 Din / 12 Eur NOVA VAROŠ - SARAJEVO: 1780 Din / 27 Eur
PRIBOJ - SARAJEVO: 630 Din / 6 Eur PRIBOJ - SARAJEVO: 1050 Din / 10 Eur PRIBOJ - SARAJEVO: 1570 Din / 15 Eur