Novi Pazar - Beograd

Novi Pazar-Beograd
1350
dinara
Redovna autobuska linija
saobraća svakog dana
Povlastice
900
dinara
Redovna autobuska linija
saobraća svakog dana
Povratne karte
1900
dinara
Redovna autobuska linija
saobraća svakog dana
        
NOVI PAZAR
KRALJEVO
KRAGUJEVAC
BEOGRAD
    
NOVI PAZAR
600 Din
750 Din
1350 Din
       
 
KRALJEVO
300 Din
800 Din
       
   
KRAGUJEVAC
600 Din
       

 

POVLASTICE

 

POVRATNE KARTE SA POVLASTICOM

 

POVRATNE KARTE

NOVI PAZAR - BEOGRAD : 900 Din.   NOVI PAZAR - BEOGRAD : 1900 Din.
NOVI PAZAR - KRAGUJEVAC : 550 Din.   NOVI PAZAR - KRAGUJEVAC : 1100 Din.
NOVI PAZAR - KRALJEVO : 450 Din.   NOVI PAZAR - KRALJEVO : 900 Din
KRALJEVO - BEOGRAD : 600 Din.   KRALJEVO - BEOGRAD : 1250 Din.
KRALJEVO - BEOGRAD : 450 Din.   KRAGUJEVAC - BEOGRAD : 900 Din.